Zetsuai 1989/Bronze

Info on Minami Ozaki's manga series plus discogrophies. Includes mp3 samples, manga translations & summaries.

Discogrophies
Manga
Links